Make your own free website on Tripod.com

TAYAMMUM

Tayammum ertinya menyapukan debu tanah kemuda dan kedua belah tapak tangan hingga kesiku dengan beberapa syarat.  Ianya adalah pengganti kepada wuduk atau mandi sebagai keringanan bagi orang yang tidak dapat menggunakan air kerana beberapa halangan.

Sebab Bertayammum

Rukun Tayammum

Batal Tayammum

Syarat Sah Tayammum