Make your own free website on Tripod.com

MANDI WAJIB

Mandi junub, mandi janabah atau mandi hadas besar adalah sama pengertiannya.  Hukum mandinya adalah wajib.  Ini bagi membolehkan kita mengerja ibadah yang selama ini dilarang selagi belum mandi wajib.

Rukun Mandi Wajib - 2

Sebab-Sebab Mandi Wajib

Diharamkan ketika Junub

Diharamkan Ketika Haid