Make your own free website on Tripod.com

ZULKAEDAH

 

Tiada amalan sunat yang khusus atau istimewa dalam bulan ini melainkan amalan sunat dan fardu yang seperti biasa.

KEMBALI KE AMALAN SUAT DALAM BULAN-BULAN ISLAM