Make your own free website on Tripod.com

KITA SENTIASA BERALASAN..!!

  

Pada hari kiamat nanti Allah akan menolak 4 macam alasan dari 4 jenis golongan manusia iaitu;