MENGENALI DOSA-DOSA BESAR

Para Ulamak telah mengkategorikan dosa-dosa besar kepad xvii jenis iaitu

 4 perkara yang berkaitan dengan hati iaitu

      i)                    Mempersekutukan Allah dengan makhluk (syirik).

      ii)                   Berkekalan dalam melakukan maksiat.

      iii)                 Merasa putus asa dengan rahmat dari Allah

      iv)                 Merasa gembira, seronok serta berlapang dada dengan rencana Allah

 4 perkara yang berkaitan dengan lidah iaitu

       v)                  Membuat fitnah terhadap perempuan yang suci telah melakukan zina.

      vi)                 Memberi persaksian palsu.

vii)               Memberi sumpah palsu.

viii)              Membelanjakan harta saudara seagama dengan jalan yang batil.

 3 perkara yang berkaitan dengan perut iaitu

     ix)                 Meminum minuman keras.

x)                  Memakan harta anak-anak yatim

xi)                 Memakan harta riba

 2 perkara yang berkaitan dengan kemaluan iaitu

      xii)               Bersina

xiii)              Meliwat (Homoseks)

 2 perkara yang berkaitan dengan tangan

      xiv)             Membunuh tanpa hak.

xv)               Mencuri

Seperkara yang berkaitan dengan kaki iaitu

 xvi)             Lari dari medan peperangan

 Seperkara yang berkaitan dengan seluruh jasad iaitu

 xvii)            Menderhaka terhadap kedua ibubapa dengan tidak menunaikan hak-hak dan tanggungjawab seorang

              anak terhadap keduanya.