MENGENALI BIODATA IBLIS

Nama                          :-    Iblis Laknatullah

Tempat Kelahiran        :-    Bermula dari keenganannya sujud kepada Nabi Adam a.s.

Status Diri                   :-    Fasik kelas pertama

Agama                        :-    Kufur

Tempat Tinggal

    Di Dunia                 :-    Hati-hati mereka yang lalai

Tempat Tinggal

    Di Akhirat               :-    Neraka jahanam

Kawasan                    :-    Setiap tempat yang didalamnya tiada usaha untuk mengingati Allah

Arah Perjalanan          :-    Tiada haluan dan bengkang bengkok

Isteri di Dunia             :-    Setiap wanita yang tidak menutup aurat, mentaati Allah, Rasul dan suaminya.

Kaum Kerabat           :-    Semua golongan yang menentang dan memusuhi Allah

Modal Pusingan          :-    Angan-angan kosong

Tempat Pertemuan      :-    Pasar-pasar

Musuh Ketat               :-    Setiap orang Islam yang beriman dan bertakwa

Motto Kerja                :-    "Hipokrasi asas akhlak"

Kesukaannya               :-    Melalaikan orang dari mengingati Allah, menggoda dan menyesatkannya

Cita-Cita                     :-    Supaya semua makluk dimuka bumi ini menjadi kafir

Kelemahannya            :-    Bila orang membaca istighfar

Lambang                    :-    Sebarang tatu

Pejabat Operasi          :-    Tandas, bilik air, tempat bernajis dan kotor serta tempat-tempat maksiat

Rakan Kongsi            :-    Golongan munafik serta syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia

Sumber Pendapatan    :-    Segala harta yang diperoleh dengan jalan haram dan riba

Jenis Perkhidmatan    :-    Menggalakkan manisia mengerjakan kemungkaran dan kederhakaan terhadap Allah

Tempoh Perkhidmatan:-    Sehingga hari kiamat

Matlamat Perjalanan    :-    Membawa setiap makhluk keneraka Jahanam

Teman Sejawat            :-    Orang yang suka mendiamkan dirinya dari menyatakan kebenaran

"Ganjaran Berkomu-

    nikasi Dengan          :-    Orang yang suka mengumpat, mencaci, memaki hamun, menghasut, pendengki dan

                                          pedendam

Makanan Kegemaran    :-    Daging orang mati dan segala najis dan kotoran

Yang Ditakuti                :-    Orang mukmin yang bertakwa, beriman dan beramal

Yang Dibenci                :-    Orang yang sentiasa berzikir dan mengingati Allah

Alat Perangkap            :-    Wanita cantik, model, pelacur, pragawati dan sebagainya

Saat Ajal                      :-    Bila tiba waktu yang ditentukan Allah di hari kiamat kelak

Tugas Yang Paling

    Disukai                    :-    Homosex dan Lesbian

Janji-Janji                    :-    Janji kosong, angan-angan dan tipu daya

Yang Membuatnya

    Menangis                :-    Bila orang sujud kepada Allah