HIKMAH BERSELAWAT

 "Sesungguhnya Allah dan para malaikatNya berselawat (memberi rahmat) kepada Nabi s.a.w. (oleh kerana itu) wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu (meminta rahmat) untuk Nabi s.a.w. dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan terhadapnya”. (al Ahzab 56)

 

Bersumberkan dari At Taiyimi katanya, “Apabila mereka berselawat keatas Nabi s.a.w. maka para malaikat pun turut berselawat bersama mereka sehinggalah mereka selesai berselawat”.