GANGUAN IBLIS DALAM SEMBAHYANG

Rasulullah s.a.w. telah menyoal iblis sabdanya, "Wahai iblis! ketika umatku berdiri mendirikan solat, bagaimanakah hal engkau pada waktu itu?". Jawab iblis, "waktu itulah masa yang paling sukar bagiku, seluruh badan aku akan mengeletar dan lemah.  Lalu aku memerintahkan sekalian bala tentera aku yang terdiri dari syaitan dan jin supaya menggoda orang yang hendak solat itu.  Setiap orang akan digoda oleh berpuluh-puluh syaitan, setengah pada anggotanya supaya ia merasa malas".

"Setengah akan masuk kedalam hatinya supaya ia merasa was-was serta terlupa akan bilangan rakaat dan bimbang terhadap pekerjaan dunia lalu ia segera keluar dari sembahyangnya.  Setengah akan masuk kedalam mata dan menjadikan hatinya tidak senang.  Setengah yang lain pula akan duduk diatas belakangnya supaya orang itu tidak tahan lama untuk duduk tahiyat akhir sementara didalam hatinya berkehendakkan supaya sembahyang itu cepat hasis.  Semua godaan ini adalah supaya pahala sembahyang seseorang umatmu itu menjadi kurang.  Sekiranya segala godaan syaitan itu tidak berhasil maka akan aku hukum dengan seberat-berat hukuman keatas syaitan-syaitan itu".