KEBESARAN HARI JUMAAT

  

Apabila Allah berkata kepada para malaikat yang ia akan menjadikan khalifah di muka bumi maka sekalian para malaikat pun membangkang. Tindakan malaikat ini menimbulkan kemurkaan Allah.  Maka para malaikat pun segera memohom ampun dari Allah dengan mengeliling `Arasy sebanyak 7 kali sehinggalah Allah mengampunkan mereka.  Setelah itu Allah memerintahkan malaikat agar mendirikan sebuah rumah di bumi yang andainya anak-anak Adam melakukan dosa maka mereka bolehlah mengeliling rumah itu sebanyak 7 kali (Baitullah –Kaabah).  Maka turunlah malaikat ke bumi membina Kaabah. 

 

Setelah siap Allah mengangkatnnya ke langit yang keempat ketika Dia menjadikan banjir.  Allah juga menjadikan sebuah menara di samping Kaabah yang di namakan Baitul Makmur.  Panjang menara ini 500 tahun perjalanan.  Bila tiba setiap hari Jumaat akan naiklah malaikat Jibrail a.s. kemenara Baitul Makmur itu lalu melaungkan azan.  Manakala malakiat Israfil a.s. naik keatas mimbar dan berkhutbah sementara malaikat Mikail .a.s menjadi iman bagi sekalian para malaikat.  Setelah selesai solat berkata malaikat Jibril a.s “pahala yang aku dapati dari solat berjamaah ini aku berikan kepada pembaca khutbah yang berada di bumi”.

 

Berkata malaikat Mikail pula,  “Pahala yang aku perolehi sebagai iman ini ku berikan kepada mereka yang menjadikan iman di bumi pada hari Jumaat” Berkata sekalian para malaikat , “pahala yang kami dapati dari solat berjamaah ini kami berikan kepada mereka yang menjadikan makmum di belakang iman” Berkata Allah, “Wahai sekalian malaikatku ! Adakah kamu lebih pemurah kepada hambaKu dariKu, sedangkan Akulah yang Maha Pemurah dari segalanya.  Bersaksikan wahai para malaikatKu ,Aku telah mengampuni mereka semua khususnya untuk umat ini dan umat yang terdahalu tidaklah mendapat keistimewaan ini”.