AMALAN SUNAT DALAM BULAN-BULAN ISLAM

Muharam                      

Safar/Rabiul Awwal/Rabiul Akhir/Jamadil Awwal/Jamadil Akhir

Rejab

Syaaban

Ramadhan

Syawal

Zulkaedah

Zulhijjah